תודעת שפע – מה זה בדיוק?

על פי ההגדרה המילונית, תודעה היא תפיסה/הכרה ואילו שפע הינו מונח המתאר כמות רבה – כך שהמושג "תודעת שפע" מתייחס אל פן מחשבתי אותו כל אדם יכול ליישם בתהליך ההסתכלות והגישה לחיים שלו, כאשר הבסיס לאותה מחשבה נשען על השגת כמות מרובה של דברים. תודעת שפע מתייחסת למעשה ברכיב הכלכלי המניע את האדם, אך ניתן לייחס את המשמעות שלה גם לחלק הרגשי/פנימי בו כל אדם יכול לשנות את הגישה שלו לחיים באמצעות הבנה כי רק שפע מקיף אותו – אם אלו חברים, בילויים, תחביבים וכל דבר אחר שמסב לו אושר.

תפיסת החיים בה השפע נמצא במרכז

החלק המרכזי של תודעת שפע טמון בהפנמה של תפיסה זו במהלך החיים השגרתי של כל אדם, כך שבאמצעות שינוי תפיסת החיים והבנה כי השפע הוא הדבר שנמצא במרכז החיים ניתן לראות כיצד התודעה הזו משפיעה על כל שגרת החיים היומיומית, וכתוצאה מכך מובילה למעשים והצלחות אישיות וכלכליות.

השפע מתבטא בחיצוניות ובמעשים של האדם

נוסף לחשיבה ושינוי תפיסת החיים, לתודעת השפע יש השפעה גם על המראה החיצוני של כל אדם. כיוון שאותו אדם מונע באמצעות השפעת השפע העוטפת אותו, כך הוא גם יראה זאת כלפי חוץ באמצעות הבגדים, דיבור וההתנהגות שלו כלפי עצמו ואחרים. מכאן שאדם בעל תודעת שפע יציג ביטחון וסמכותיות ויבצע מעשים שקולים ומוצלחים, כיוון שתודעת השפע טמונה בו והיא המניעה אותו.

כיצד משיגים תודעת שפע?

כיוון שמדובר על דבר תודעתי שנמצא בהכרה של כל אדם, השגת תודעת שפע אפשרית רק באמצעות הרצון האישי של כל אחד להשיג הצלחות בכל תחומי החיים. משום כך אנשים העוסקים בתחום ההשקעות מאמינים בתפיסת חיים זו המאפשרת להם להשיג שפע כלכלי ואישי כאחד. למידע אודות מינוף נדל"ן